Køb af brugt 
Det kan være en stor investering at købe en båd. Derfor er der en række ting, du skal sikre dig, inden du skriver under på en købskontrakt.

Allerede inden du besigtiger båden, kan du undersøge følgende forhold: 

  • Er båden meldt stjålet (her skal du bruge bådens byggenummer)
  • Er der restgæld på båden (her skal du bruge sælgerens cpr-nummer)
  • Overtager du bådens forsikring, eller skal du tegne en ny
  • Når du besigtiger båden skal du endvidere tjekke, at bådens byggenummer er det samme som det, der er oplyst i købskontrakten.

Tjek den private sælger
Hvis du køber båden af en privat sælger, skal du sikre dig, at han rent faktisk er ejer af båden, og hvis det er en forhandler, at han har ret til at sælge båden. Derfor bør du kræve at se en købsaftale, hvor sælgeren af båden står som køber. Endvidere bør du se en kvittering, der beviser, at båden er betalt.

Du kan henvende dig personligt på den lokale politistation og spørge, om båden er meldt stjålet. Politiet skal bruge oplysninger om bådtype, årgang og byggenummer.

Købekontrakten
I købekontrakten er det en god idé at beskrive alle bådens karakteristika, såsom type, model, årgang og størrelse. Jo mere detaljeret båden er beskrevet, des nemmere er det for dig at se, om du får det, du har betalt for. Betaler du et depositum for båden, skal du huske at få en kvittering.         
 
Her er et forslag til en købekontrakt, som du kan bruge, når du køber en brugt båd.
 
Sælger kan stadig skylde penge for båden
En temmelig stor andel af de både som sejler i Danmark er slet ikke belånt, men hvis sælgeren stadig skylder penge på båden, vil långiveren typisk have fået sikkerhed i båden. Det betyder, at hvis sælgeren ikke betaler, hvad han skylder, kan långiveren udnytte sin sikkerhed og eventuelt forlange, at båden bliver solgt på tvangsauktion. Sker det, mister du båden. Tidligere ejere kan også have restgæld i båden, og derfor er det vigtigt, at du også får oplysninger om tidligere ejere.

Under 5 brt.
Er båden under 5 bruttotonnage (ca. 7 m), kan du ringe til Personbogen, hvor sikkerheder kan, men ikke skal, være registreret. Hvis sikkerheden ikke er registreret her, kan en eventuel långiver ikke gøre sit krav gældende og sælge båden på tvangsauktion. Personbogen er central for hele landet, og du skal oplyse sælgerens cpr-nummer. Du kan kontakte Personbogen på telefon 70 22 18 00

Over 5 brt.
Er båden over 5 bruttotonnage (ca. 7 m) kan du ringe til Skibsregisteret under Søfartsstyrelsen på telefon 39 17 44 00, og spørge om der er tinglyst pant i båden. Er der tinglyst pant i båden, vil det fremgå i skibsregisteret, da kreditorer forlanger, at der er pant i både på over 5 brt. Du skal oplyse navnet på ejeren, bådens navn og hjemsted eller bådens byggenummer. Du kan også selv søge efter båden på Søfartsstyrelsens elektroniske opslagssystem "Register over danske skibe".


 

Publiceret/Opdateret