Snyd tyven  

Tøm båden
Frist ikke tyven. Værdifuldt udstyr som redningsveste, regntøj, cykler, spilhåndtag og løst tovværk m.m. bør du altid låse inde i din kistebænk eller lignende. Tøm altid båden, når du forlader den i længere tid.

Opsyn
Placere båden på et oplyst sted, og hvor der er regelmæssigt opsyn med båden. Undgå at placere båden på et øde sted, hvor tyven kan arbejde uforstyrret. Er båden overdækket med presenning er det også en ekstra hindring mod hurtige lejlighedstyverier.

Nabohjælp
Nabohjælp er en god og effektiv måde at forebygge indbrud og tyveri på. Nabohjælp handler om at være opmærksom på hinandens både og holde øje med, om der sker noget usædvanligt i havneområdet.
Husk altid at give din nabo besked, når du ikke vil benytte din båd i længere tid. Giv også et telefonnummer eller en adresse. Så kan naboen altid få fat i dig - hvis der skulle ske noget. Et godt naboskab skaber tryghed.

På land
I vintersæsonen kan din båd være særligt udsat for tyveri og indbrudstyveri, hvad enten båden er placeret i havneområdet eller i privaten. Derfor skal du placere båden et sted, så den ikke kan ses fra en trafikeret vej. Undgå at placere båden på et øde sted, hvor tyven kan arbejde uforstyrret. Er båden overdækket med presenning er det også en ekstra hindring for specielt impulsive lejlighedstyverier. Den optimale placering er et sted, der er vel oplyst, og hvor der er regelmæssigt opsyn med båden.

Sæt et skilt på kahytsdøren
Det er særligt hærværk på båden i forbindelse med et indbrudstyveri, der er til stor ærgrelse – og til store udgifter – for bådejerne. Her er det en god idé, at man sætter et skilt på båden, der fortæller, at båden er tømt for udstyr. På den måde undgår man mange indbrudsforsøg

Fotografer din båd
Fotografer din båd, så den er nemmere at genkende for politi og andre i tilfælde af tyveri.

 

Publiceret/Opdateret