Låse 
Den vigtigste sikring af hjemmets yderdøre er én eller flere gode låse. To låse er bedre end én og gør arbejdet dobbelt så besværligt for tyven. Derfor er det altid en god idé at supplere hovedlåsen med endnu en lås. Suppleringslåsen skal monteres mindst 40 cm fra hovedlåsen.

Vær opmærksom på, at der i tilfælde af brand, skal være et vindue eller en dør ud i det fri, der skal kunne åbnes indefra uden brug af nøgle.

Sikre låse
En lås består af låsekasse, langskilt, låsecylinder, dørgreb og slutblik. Sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Det er en god idé at montere en lås, der kan låses fra begge sider. Hvis tyven er kommet ind gennem et vindue, får han svært ved at komme ud af huset igen med store genstande som f.eks. et tv.
        
Slidte låse
Få låsen undersøgt og skiftet ud, hvis der er tegn på slid. Skift helst til en lås med borebeskyttelse i cylinderhus og tromle, og med høj dirke- og kopierings-sikkerhed. Hvis den gamle lås er dørens eneste lås, kan du i stedet for en ud-skiftning supplere med en ekstra lås. Ekstralåsen skal placeres mindst 40 cm fra den eksisterende lås.
     
Jeg skal købe en ny lås
Når du skal have en ny lås er følgende vigtigt:

  • En suppleringslås bør kunne låses fra begge sider
  • Låsen skal være borebeskyttet 
  • Låsen bør have en høj dirke- og kopieringssikkerhed.

Få hjælp fra en fagmand/låsesmed når du skal have en ny lås.

Låsetyper - der findes flere typer
Overordnet skelner man mellem cylinderlåse og tilholderlåse. Både i en cylinder-lås og i en tilholderlås bør riglen have en længde på mindst 20 mm og et ind-greb på mindst 17 mm i slutblikket i karmen, når døren er låst.

Cylinderlås

Cylinderlås som indstukken lås:
Cylinderen skal sikres med en cylinderring eller et sikkerhedslangskilt, der gør det vanskeligt at vride eller brække cylinderen af og åbne døren.

 

 

Cylinderlås som kasselås:
En kasselås skrues fast på den indvendige side af døren. Kasselåsen findes i to udgaver - som "smæklås" med falle og som lås med rigel, der skal låses med brug af nøgle. Vrideren i smæklå-sen kan blokeres ved, at du ude fra sætter nøglen i låsen og drejer modsat.

Tilholderlås 

 

Tilholderlås, indstukken:
Tilholderlåsen indstemmes i døren. En god tilholderlås har mindst syv tilholdere.


 

Ekstra sikring

Skudrigel:
Du kan også montere skudrigler indvendigt på dø-ren som supplement. Skudriglens skruer skal være kraftige og lange, så beslagene sidder solidt for-ankret.

Låse på hæve- og skydedøre

 

Svinghagerigellås:
Du kan sikre hæve/skydedøre med en svinghage-rigellås med indvendig aflåsning.         

 

 

Publiceret/Opdateret