Overvågnings- kameraer 
Tv-overvågning kan ikke i sig selv forhindre indbrudstyveri. Men tv-overvågning kan være et supplement til de traditionelle sikringsforanstaltninger. Der er dog en række overvejelser, du bør gøre før du installerer TV-overvågning i dit hjem.

Hvorfor TV-overvågning?
Overvej, hvad du forventer at få ud af din TV-overvågning. TV-overvågning kan ikke i sig selv forhindre indbrud, men det kan hjælpe med opklaringen.

Formålet med din TV-overvågning afgør også, hvilken kvalitet, du har brug for – skal du bare kunne se, hvad der sker i din stue mens du ikke er hjemme, eller skal du bruge tydelige billeder af eventuelle gerningsmænd?

Når du ved, hvad du har brug for, skal du huske at tage hensyn til lysforhold og placering af kameraer. Få hjælp fra en professionel installatør, der kan hjælpe dig med at tilpasse kameraerne til dit behov.

Transmission af billeder
Mange vælger at have TV-overvågning tilknyttet deres alarmsystem og få deres billeder overført til en kontrolcentral. Dermed sikrer man sikker opbevaring af data, og kontrolcentralen kan bruge optagelserne til at verificere, at der vitterligt er indbrud når alarmen går.

Lovgivning
I lov om TV-overvågning kan du læse om, hvor du må overvåge. Du må som udgangspunkt kun overvåge på egen grund. Hvis dit hjem samtidig er en arbejdsplads (for en babysitter, hjemmehjælp eller lignende), skal du informere arbejdstager om dine formål og hensigter med TV-overvågningen.

I Persondataloven kan du læse om, hvordan du skal opbevare de data, du indsamler med din TV-overvågning. Loven har dog kun betydning for dig som privatperson, hvis du har en arbejdsplads i dit hjem eller hvis du agter at offentliggøre TV-overvågningsbilleder.

Du må aldrig dele TV-overvågningsbilleder af andre personer på sociale medier eller lignende. Vis derfor som udgangspunkt kun dine billeder til politiet i forbindelse med efterforskning af en kriminel handling.

Fem gode råd om TV-overvågning

1. Overvåg kun din egen grund

2. Sørg for, at kvaliteten af optagelserne passer til dit formål

3. Opbevar optagelserne forsvarligt og højst i 30 dage

4. Er dit hjem en arbejdsplads? Husk at orientere om formålet med overvågningen

5. Vis kun dine optagelser til politiet

 

Publiceret/Opdateret