Døre 
Du bør sikre dig, at alle yderdøre er i god og solid stand. Dvs. at de ikke uden videre kan brydes op. Alle yderdøre bør være forsynet med gode og sikre låse. Hvis f.eks. kælderdøren eller bagdøren er dårligere sikret end hoveddøren, finder tyven hurtigt ud af det.

Solide døre og karme
Yderdøre omfatter både hoveddøre, terrassedøre, havedøre og køkkendøre. En god yderdør er solid og slutter tæt til karmen. Mindre solide døre som f.eks. fyldningsdøre kan forstærkes med en metal- eller krydsfinérplade på dørens inderside.

Sikkerhedsslutblik:
Det er en god idé at montere et sikkerhedsslutblik på karmens inderside for at forstærke låseriglens/fallens indgreb. Et sikkerhedsslutblik modvirker, at karmen flækker, hvis døren brydes op. Sikkerhedsslutblikket skal fastgøres med skråtstillede skruer ind i karmen. Det bedste resultat fås ved at forbore inden skruerne skrues i.
  Forstærkning af karm:
Du kan forstærke svage karme med en lille jern-plade, som bukkes i karmtræets profil.   
  Nokker:
På døre med udvendige hængsler kan man montere nokker i hængselsiden, én ved hvert hængsel. På den måde kan man undgå indbrud, hvor hængslerne saves over, så døren kan åbnes i hængselsiden.         
  Profiljern:
Du kan også forstærke dør og karm med et profiljern. Se på tegningen hvordan profiljernet skal monteres. 

Døre i kælder- og loftsrum
Døre i kælderrum og loftsrum bør sikres med gode låse. Hvis du bruger en hængelås, skal den være solid. Beslagene til hængelåsen skal fastgøres med gennemgående bolte eller kraftige skruer, der ikke kan fjernes udefra som for eksempel énvejsskruer. Du kan også bruge særlige hængelåsbeslag - f.eks. et beslag, hvor hængelåsbøjlen er sikret i beslaget.

  Hængelås:
Døre i Kælder- og loftsrum bør sikres med gode låse. Hvis du bruger en hængelås, skal den være solid. Beslagene til hængelåsen skal fastgøres med gennemgående bolte eller kraftige skruer, der ikke kan fjernes udefra som f.eks. envejsskruer. Du kan også bruge særlige hængelåsbeslag - f.eks. et beslag, hvor hængelåsbøjlen er sikret i beslaget.

 

Publiceret/Opdateret