Tema
Debat

Indbrud i EU og Skandinavien sammenlignet med Danmark

Danmark har langt flere indbrud end vores nabolande. Det fremgår, når man sammenligner indbrudstallene i Danmark med tallene fra vores nordiske naboer samt Tyskland og Holland. Antallet af indbrud i Danmark kan komme længere ned. Selvom antallet af indbrud i Danmark er faldende, har Danmark fortsat det næst højeste antal indbrud pr. 100.000 indbyggere i 2021, kun overgået af Sverige.


I vores nabolande er der under 200 indbrud pr. 100.000 indbyggere. Målt i forhold til Danmarks befolkning blev der i 2021 anmeldt godt 250 indbrud pr. 100.000 indbyggere.

Indbrud i forhold til befolkningens størrelseIndbrud pr. 100.000 indbygger i EU

Anm.: Databrud mellem 2007 og 2008 for Tyskland, Holland og England og Wales.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway), Brå (Det svenske nationale råd for forebyggelse af kriminalitet), Office for National Statistics, CBS StatLine og PolizeiDeinPartner.

 

Danmark har op til 10 gange flere indbrud end vores nabolande i 2021


Danmark har næsten 4 gange så mange indbrud som tyskerne, mens vi har 10 gange så mange indbrud som nordmændene i 2021. Selvom antallet af indbrud har været faldende i Danmark siden 2009, så har faldet været endnu kraftigere i Norge. Tyskland og Holland har også langt færre indbrud end i Danmark. Det kan hænge sammen med, at begge lande i deres bygnings lovgivning har indarbejdet krav til sikre døre og vinduer.


Indbrud i Danmark i forhold til nabolandeIndbrud i Danmark ift. vores abolande

Anm.: Figuren viser indbrud i Danmark sat i forhold til antal indbrud i vores nabolande opgjort i indbrud pr. 100.000 indbyggere. Databrud mellem 2007 og 2008 for Tyskland, Holland, Sverige og England og Wales.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Eurostat, Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway), Brå (Det svenske nationale råd for forebyggelse af kriminalitet), Office for National Statistics, CBS StatLine og PolizeiDeinPartner.

 

Politiets arbejde


Politiet har, sammen med forsikringsbranchen, haft fokus på at nedbringe antallet af indbrud. Kigger man på sigtelsesprocenterne i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige, så halter vi dog stadig meget bagefter. Sigtelsesprocenten angiver hvor ofte der rejses sigtelse i forhold til antallet af anmeldte indbrud.

 

I Danmark har sigtelsesprocenten været under 10 pct. de sidste tyve år. Norge og Sverige har i de forrige år haft en sigtelsesprocent omkring 15 pct., og senest i år 2020 har nordmændene haft en sigtelsesprocent på godt 25 pct.


I Danmark rejses sigtelse i under 10 pct. af de anmeldte indbrudSigtelsesprocent i Danmark, Norge og Sverige

Anm.: Sigtelser målt i procent af anmeldte indbrud i privat beboelse.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway) og Brå (Det svenske nationale råd for forebyggelse af kriminalitet).

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.