Tema
Debat

Vi vil nedbringe antallet af indbrud

I Danmark er antallet af indbrud pr. indbygger højere end i vores nabolande Sverige, Norge og Tyskland – tilsammen. Det er en kedelig statistik, som desværre har været en kendsgerning i mange år. Hvis antallet af indbrud skal falde, kræver det en indsats fra både politikerne, politiet og borgerne samt fra forsikringsbranchen og andre aktører.

 

I Forsikring & Pension arbejder vi tværgående på at forebygge indbrud. Vi arbejder fx på at langt flere boliger bliver bedre sikret mod indbrud bl.a. gennem en certificeringsordning til indbrudssikre boliger. Erfaringer fra Holland og Storbritannien viser nemlig, at indbrudssikring af døre og vinduer er det mest effektive middel til at forhindre indbrud. Derudover støtter vi op om private initiativer som fx Nabohjælp, og om indsatser, der giver politiet bedre mulighed for at hæve opklaringsprocenten for indbrud, ligesom vi også selv oplyser borgere om indbrudsforebyggelse.

 

 

Forebyggelse kan reducere antallet af indbrud

Forsikring & Pension ønsker at bidrage til at forebygge indbrud i Danmark og indgår derfor i samarbejde og dialog med politikerne, politiet, borgerne og andre private og offentlige aktører.


En af de aktører er Det Kriminalpræventive Råd, som bl.a. har undersøgt, hvad der forebygger indbrud og derved nedbringer antallet af indbrud. De peger på fire centrale indsatser, som har størst effekt til at forhindre indbrud:

 

1. Indbrudssikring af boliger

Indbrudssikring handler om en såkaldt skalsikring af boligens ydre skal, det vil sige døre og vinduer. Indbrudssikring af boliger er den mest effektive metode til at forhindre indbrud. Det viser erfaringer fra Holland og Storbritannien, hvor man bl.a. har certificeringsordninger for indbrudssikre hjem og lovkrav om indbrudssikring i nybyggede boliger. I Holland har man bl.a. oplevet en halvering af indbrud i de boligområder, hvor man har indført indbrudssikre døre og vinduer.
Forsikring & Pension arbejder på at få indført en certificeringsordning.


2. Overvågning af boliger

Overvågning handler om, i hvor høj grad ens bolig er synlig for omverdenen og dermed, hvor let tyven har ved at få ’arbejdsro’. En effektiv måde er at skabe synlighed fra de omkringliggende omgivelser, så forbipasserende kan se, hvis en tyv lusker rundt. Nabohjælp er ligeledes en central del af forebyggelse af indbrud, og derfor bakker vi også op om Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råds indsats Nabohjælp.

 

3. Opklaring af indbrud

Opklaring af indbrud er afgørende for, hvor risikabelt det er at være indbrudstyv og dermed for antallet af indbrud. Det viser sammenligninger af opklaringsprocent og indbrudsniveau i Danmark versus Tyskland. I flere tyske delstater har man fx haft stor succes med at opklare indbrud, hvilket har medført et lavere antal indbrud. Selvom antallet af indbrud er faldet de seneste år, er antallet af sigtelser for indbrud også faldet. Ifølge tal fra Danmarks Statistik er sigtelsesprocenten på under 10 procent. I Forsikring & Pension mener vi, at højere prioritering og flere ressourcer til opklaring af indbrud vil kunne øge tyvenes risiko og derved reducere antallet af indbrud.

 

4. Hæleri

Hælermarkedet er med til at holde tyvenes forretning i gang. Derfor er det vigtigt, at begrænse hæleri for at nedbringe indbrudsniveauet. Det er strafbart at købe stjålne genstande, men det kan være svært at opdage, om en vare kommer fra et indbrud. For at modvirke hæleri kan man gøre de sværere for sælger at skjule sin identitet. Det kan gøres ved fx at kræve validering med NemID på handelsportaler eller ved at anvende elektroniske betalingsformer. Ligeledes kan man mærke værdifulde ejendele, så de lettere kan spores på hælermarkedet og dermed bliver mindre attraktive at stjæle. Mærkning kan fx ske med DNA-mærkning, med en UV-pen med usynligt blæk eller med elektronisk chip.


Vi opfordrer til, at sociale medier gør en større indsats for at lukke grupper og fora, hvor der åbenlyst foregår køb og salg af stjålne genstande.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.