Tema
Debat

Tryghedsvandringer

Gå en tur i jeres villaområde/boligområde og find steder der kan forbedres. Det er en god metode til at skabe tryghed og nedbringe kriminalitet.

 

Hvem skal med?

Beboere kan tage initiativ til en tryghedsvandring. Snak med boligafdelingens inspektør, dine naboer eller bestyrelsen om ideen og om de vil være med til at arrangere en tryghedsvandring. Det er vigtigt, at der er folk med, som har ansvar for drift og/eller økonomi og som kan beslutte, hvilke forbedringer der skal udføres efter vandringen.

 

I områder med ejer- og  andelsboliger kan ejerne selv, bestyrelsesmedlemmer og eventuelle ansatte planlægge og deltage i en vandring.

 

Politifolk der kender lokalområdet, kan være med og vise nogle steder, hvor der fx har været tyveri. Hvis der er arealer, kommunen har ansvaret for, en park, en skole eller et stisystem, er det en god ide at have en ansat fra kommunens vej og park eller planafdeling med.

 

Hvad skal I kigge efter?

På en tryghedsvandring skal I se efter de særlige forhold, der skaber utryghed:

 

  • Det kan være dårlig belysning eller dårlige oversigtsforhold, eller områder med meget affald, graffiti eller hærværk. I skal også se efter rare steder og finde ud af, hvad der gør forskellen. Resultatet kan I bruge til at forbedre hele området.

 

  • Attraktive fællesarealer, folk har lyst til at bruge. Folk der nyder solen i går-den og børn på legepladsen giver liv og trafik

 

  • Gode oversigtsforhold gør det svært at begå indbrud, vold og hærværk uden at blive set. Buske mellem stier og boliger skal være lave. Cykelskure og affaldsskure skal anbringes, så de ikke skygger for ind- og udsyn

 

  • Områder med uorden, affald, hærværk og graffiti opleves typisk som utrygge. Det giver folk en forestilling om, at kriminalitet kan ske, uden at nogen gør noget. Kig på om der er gode affaldsordninger og mulighed for at parkere cykler og barnevogne i aflåste rum eller på overdækkede steder, som beboerne kan holde øje med

 

  • Belysningen spiller en vigtig rolle både ude og inde. Stærk belysning er ingen garanti for, at folk føler sig trygge. For fodgængere og cyklister bør belysningen være varm med god farvegengivelse. En god belysning oplyser omgivelserne uden at blænde

 

  • Har I trafikforhold eller adgangsveje, der giver problemer? Det kan fx være dårligt belyste stoppesteder eller tilgroede stier. Er adgangsvejene til boligområdet overskuelige, og er der god skiltning, der gør det let at finde vej og finde rundt?

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.